logo

Remont postojowy w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 2013r.
Raport nr 8/20132013-01-31

W dniach  29.03.2013r. - 10.05.2013r. zgodnie z przygotowanym harmonogramem odbędzie się remont technologiczny w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A.
Przerób ropy zostanie wstrzymany na ok. 23 dni. Konfiguracja technologiczna rafinerii po zakończeniu Programu 10+ umożliwia rozłożenie prac remontowych na dwa ciągi produkcyjne z jednoczesnym skróceniem okresu bez przerobu ropy naftowej. Postój spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 2013r. o 8%.
W ramach postoju poza pracami remontowymi realizowany będzie program inwestycyjny w celu zwiększenia mocy przerobowych poszczególnych instalacji i obniżenie kosztów  operacyjnych.
Zatrzymanie instalacji produkcyjnych nie będzie skutkowało wstrzymaniem ekspedycji
i sprzedaży produktów (zgromadzonych w zbiornikach magazynowych i kupowanych u innych dostawców).

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.