logo

Transakcja na akcjach Spółki w roku 2006 dokonana przez osobę bliską osoby pełniącej funkcję kierowniczą i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych.
Raport nr 1.06.20072007-01-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2007 roku otrzymał informację o transakcji na akcjach Spółki dokonanej w roku 2006 przez osobę bliską osoby pełniącej w Grupie LOTOS S.A. funkcję kierowniczą posiadającą stały dostęp do informacji poufnych. Ww. osoba bliska zbyła w dniu 12 stycznia 2006 roku na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej 125 akcji Grupy LOTOS SA za cenę 48 PLN za jedną akcję. Tym samym łączna wartość transakcji nie przekroczyła progu 5000 Euro. Informacja została sporządzona w dniu 29 stycznia 2007 roku w Gdyni.