logo

Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 13/20152015-05-28

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2015 oraz nr 11/2015 z dnia 05 maja 2015 r., Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuję, że w dniu 28 maja 2015 roku akcjonariusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłosił kandydaturę Pana Konstantego Dominirskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Życiorys kandydata znajduje się w załączeniu.

Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej - Konstanty Dominirski