logo

Złożenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
Raport nr 12/20162016-04-01

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z dnia 14 października 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 18 marca 2016 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy („UKS”).

Decyzja UKS określiła wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres styczeń – grudzień 2011 roku oraz wykazała zaległości w kwocie 112,5 mln zł. Spółka uiściła kwotę zaległości w dniu 02 października 2015 roku wraz z odsetkami w kwocie 49,5 mln zł.   

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.