logo

Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 13/20162016-04-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12.04.2016 r. otrzymał informację, że Skarb Państwa (akcjonariusz Spółki), na podstawie §11 ust. 2 Statutu Spółki, powołał Pana Marcina Adama Jastrzębskiego do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres IX wspólnej kadencji z dniem 12.04.2016 r.

Pan Marcin Adam Jastrzębski ukończył Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Management of Chain Supply – Gas and Oil Sector na University of Liverpool. W latach 2013 – 2015 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym Gazoprojekt S.A. (Grupa PGNiG S.A.). W latach 2013 – 2014 był doradcą Zarządu PGNIG SA. W latach 2008 – 2013 zatrudniony w Polkomotel S.A. : Dyrektor Centralnego Departamentu Zakupów w latach 2011 – 2013, Dyrektor Zarządzający IT  w latach 2008 – 2011. W latach 2006 – 2010 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym MPR „Sarmatia” Sp z o.o. W latach 2006 – 2008 był Członkiem Zarządu ds. Strategii i Operacji PERN Przyjaźń S.A. Jest członkiem rad nadzorczych WARS Sp z o.o., RADPEC S.A., PERN Przyjaźń S.A. oraz Naftoport Sp z o.o.

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Adam Jastrzębski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.