logo

Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. - korekta
Raport nr 13/2016 - correction2016-04-15

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) w związku z otrzymaniem od Pana Marcina Adama Jastrzębskiego Członka  Rady Nadzorczej aktualnego życiorysu, koryguje treść wcześniej podanej  w raporcie 13/2016 z dnia 12.04.2016 r. notatki biograficznej.  W pozostałej części raport nie ulega zmianie. 
 

Aktualny życiorys Pana Marcina Adama Jastrzębskiego:

 Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 12 kwietnia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim  (Wydział Nauk Ekonomicznych), Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji (Wydział Nauk Społecznych i Administracji) w Warszawie oraz Uniwersytecie w Liverpoolu (Zarządzanie w sektorze ropy i gazu).

Były Konsul Honorowy Gruzji w Polsce.

W latach 1997 – 2006 oraz 2008 -2013 pracował w firmie Polkomtel S.A. roku jako Administrator systemów informatycznych, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Zarządzania IT, Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi, Dyrektor Zarządzający IT oraz Dyrektor Centralnego Departamentu Zakupów.

W latach 2006 – 2008 był Członkiem Zarządu ds. Strategii i Operacji PERN „Przyjaźń” S.A.

W latach 2006 – 2010 był Prezesem Zarząd MPR Sarmatia.

W latach 2013 – 2015 sprawował funkcje Prezesa Zarządu firmy Gazoprojekt S.A.

W latach 1999 – 2007 zasiadał w radach nadzorczych spółek: WARS Sp. z o.o., RADPEC S.A., PERN Przyjaźń S.A., Naftoport sp. z o.o.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 22 wz. § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.