logo

Powołanie Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca
Raport nr 17/20162016-05-16

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 13.05.2016 Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje życiorysy nowopowołanych uchwałą Rady Nadzorczej z  13 maja 2016 roku członków zarządu - pana Mateusza Boncy i pana Przemysława Marchlewicza.

Dr Mateusz Aleksander Bonca, urodzony w 1980 r, ma wieloletnie doświadczenie w międzynarodowym zarządzaniu i doradztwie strategicznym dla wiodących koncernów przemysłowych i finansowych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również w Al Akhawayn University w Maroku. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Akademii Leona Koźmińskiego w 2009 r. oraz autorem publikacji i referatów wygłaszanych na konferencjach międzynarodowych.
W latach 2004-2010 pracował w McKinsey & Company. W latach 2010-2012 menedżer w Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W latach 2012-2016 dyrektor w Deutsche Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Wcześniej praktykował także w Deloitte & Touche i MARSH.
Przygotowywał i realizował strategiczne zmiany w korporacjach m.in. w Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Belgii, Republice Południowej Afryki i Turcji.
Biegle włada językiem angielskim, dobrze zna język niemiecki i podstawy klasycznego języka arabskiego oraz dialektu marokańskiego.

Przemysław Marchlewicz, urodzony w 1978 r., z wykształcenia prawnik i menadżer (MBA, Harvard Business School Management Program). Karierę zawodową rozpoczynał w kancelarii prawniczej.  Członek zarządu województwa pomorskiego w latach 2002-2004. Od 2004 r. zarządza przedsiębiorstwami. Do 2008 r. obejmował stanowiska w sektorze publicznym jako wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza SA, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, oraz członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.
Od 2008 r. prowadził własną działalność gospodarczą, angażując się w  innowacyjne projekty biznesowe, głównie z zakresu finansów i energetyki. Uczestniczył w rynku NewConnect jako inwestor i autoryzowany doradca. Realizował projekty w obszarze odnawialnych źródeł energii i inteligentnego oświetlenia. W ostatnim czasie główny udziałowiec i prezes zarządu RTB Developer Sp. z o.o.- jednego z największych developerów farm fotowoltaicznych w Polsce; udziałowiec i prezes  zarządu VARSO Sp. z o.o. – producenta m.in. innowacyjnych urządzeń OZE, a także inwestor w start-upach prowadzących działalność badawczo - rozwojową w energetyce. Sekretarz rady nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.

Spółka informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami panowie Robert Pietryszyn, Mateusz Bonca, Marcin Jastrzębski i Przemysław Marchlewicz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.