logo

Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
Raport nr 23/20162016-06-10

Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10.06.2016 r. Grupa LOTOS S.A. otrzymała zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez PZU Życie S.A., jako podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. - Panią Beatą Kozłowską – Chyła, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.). Pani Beata Kozłowska – Chyła jest członkiem organu zarządzającego PZU Życie S.A. Łączna wartość tych transakcji przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.

8 czerwca 2016 roku podmiot PZU Życie S.A.:
- sprzedał 2400 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 32,44 PLN za akcję,
- sprzedał 6000 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 32,44 PLN za akcję,
- sprzedał 15 732 akcje Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 32,44 PLN za akcję,

w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.).