logo

Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
Raport nr 24/2016 2016-06-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16.06.2016 r. Grupa LOTOS S.A. otrzymała zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki  dokonanych przez PZU Życie S.A., jako podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. - Panią Beatą Kozłowską – Chyła, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.). Pani Beata Kozłowska – Chyła jest członkiem organu zarządzającego PZU Życie S.A. Łączna wartość tych transakcji przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.

9 czerwca 2016 roku podmiot PZU Życie S.A.:
- sprzedał 468 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 32,44 PLN za akcję,
- sprzedał 1500 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 32,44 PLN za akcję,
- sprzedał 500 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 32,44 PLN za akcję,

10 czerwca 2016 roku podmiot PZU Życie S.A.:
- sprzedał 1000 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 32,20 PLN za akcję,

w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.).