logo

Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
Raport nr 25/20162016-06-24

Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24.06.2016 r. Grupa LOTOS S.A. otrzymała zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki  dokonanych przez PZU Życie S.A., jako podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. - Panią Beatą Kozłowską – Chyła, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.). Pani Beata Kozłowska – Chyła jest członkiem organu zarządzającego PZU Życie S.A. Łączna wartość tych transakcji przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.
20 czerwca 2016 roku podmiot PZU Życie S.A.:
- sprzedał 1 044 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 31,83 PLN za akcję,
- sprzedał 2 500 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 31,83 PLN za akcję,
- sprzedał 7 500 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 31,83 PLN za akcję,
21 czerwca 2016 roku podmiot PZU Życie S.A.:
- sprzedał 2 206 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 31,80 PLN za akcję,
- sprzedał 14 350 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 31,80 PLN za akcję,
- sprzedał 3 000 akcji Grupa LOTOS S.A. po średniej cenie 31,80 PLN za akcję,
w transakcjach zawartych podczas sesji zwykłej. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.).