logo

Korekta metodologii kalkulacji modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 26/20162016-06-27

W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na rynkach światowych na zyskowność rafinerii Grupy LOTOS S.A. Spółka podaje w załączeniu zaktualizowany model marży rafineryjnej.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

 

Korekta kalkulacji modelowej marży rafineryjnej

rb 26 2016 korekta kalkulacji modelowej marży rafineryjnej.pdf