logo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 14 września 2016 roku
Raport nr 37/20162016-08-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 14 września 2016 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty uchwał NWZ 14.09.2016

Projekty uchwał NWZ 14.09.2016.pdf