logo

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Raport nr 42/20162016-10-25

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (Fundusz), zawiadomienie, iż w wyniku rozliczenia transakcji dokonanej w dniu 20 października 2016 roku Fundusz zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu powyżej 5%.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przekroczenie 5% przez PZU OFE

przekroczenie progu 5% przez PZU OFE