logo

Strategia Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 - 2022
Raport nr 47/20162016-12-15

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 14 grudnia 2016 roku dokumentu Strategia Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 - 2022 („Strategia”).

Kluczowe elementy Strategii zostały przedstawione w załączonym pliku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strategia Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 - 2022