logo

Wpływ postoju remontowego na skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy LOTOS w 2017 roku
Raport nr 6/20172017-03-01

Od 03.03.2017 roku do 15.04.2017 roku zgodnie z przygotowanym harmonogramem odbędzie się remont technologiczny w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A., realizowany cyklicznie co 4 lata.

Postój spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 2017r. o około 9%.

Szacowane koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego o około 0,2 mld PLN w 2017 roku.  

Zatrzymanie instalacji produkcyjnych nie będzie skutkowało wstrzymaniem ekspedycji i sprzedaży produktów (zgromadzonych w zbiornikach magazynowych i kupowanych u innych dostawców). Remont nie wpłynie na zdolność Spółki do wywiązywania się ze swoich zobowiązań handlowych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.