logo

Rozpoczęcie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.
Raport nr 5/20182018-04-18

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, iż na podstawie otrzymanego zapytania od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (‘PKN ORLEN S.A.’), w dniu dzisiejszym przystąpił do procesu badania due diligence Spółki przez PKN ORLEN S.A. Rozpoczęcie procesu jest związane z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN ORLEN S.A. i Skarb Państwa (szerzej w raporcie bieżącym nr 26/2018 opublikowanym przez PKN ORLEN S.A.)

Zarząd Spółki informuje, iż podjął niezbędne kroki mające na celu zapewnienie przebiegu badania due diligence zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaciągniętymi zobowiązaniami i z poszanowaniem interesów akcjonariuszy.

Spółka będzie informować o wszystkich istotnych krokach w zakresie ww. procesu w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.