logo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 22.01.2008 r.
Raport nr 4/20082008-01-14

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 22.01.2008 r. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.