logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 1 kw 2018 roku
Raport nr 6/20182018-04-20

W związku z powzięciem przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 kwietnia 2018 roku informacji o wstępnych, szacunkowych, skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS osiągniętych w 1 kwartale 2018 roku, Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości :


• Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży : 6,32 mld PLN
• Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT)  : 0,45 mld PLN
• Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) : 0,63 mld PLN  
• Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO)  : 0,54 mld PLN ; w tym :


1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu  : 0,33 mld PLN
2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego :  0,20 mld PLN


Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 1 kwartał 2018 roku nastąpi 27 kwietnia 2018 roku.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.