logo

Powołanie Członka Zarządu – uzupełnienie informacji
Raport nr 11/20182018-06-08

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”)  w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku  przekazuje informacje dotyczące życiorysu zawodowego nowo powołanego Członka Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds Finansowych - Pana Roberta Sobkowa.


Pan Robert Sobków od 2017 roku pełni funkcję dyrektora w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu w którym m.in. zrestrukturyzował Instytut, wykorzystał synergię finansową ze spółkami zależnymi, zrealizował projekty inwestycyjne, doprowadził do skomercjalizowania praw niematerialnych o wartości przychodów ponad 1 mln USD rocznie. W latach 2013 – 2017  pracował w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu oraz jako profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Jako prezes LMB Consulting, przez 11 lat doradzał w zakresie zarządzania, finansów przedsiębiorstw oraz wycen wartości niematerialnych spółek. Solidne doświadczenie zawodowe w kreowaniu polityki finansowej zdobywał jako V-ce Prezes ds. Finansowych i Pełnomocnik ds. Przekształceń Kapitałowych, a wcześniej jako Dyrektor Finansowy w Sunset Suits Men’s Fasion. Wykonując obowiązki V-ce Prezesa ds. Finansowych w Tonsil S.A. zarządzał polityką finansową, a w szczególności przygotowywał i wdrażał restrukturyzację finansową spółki akcyjnej. W Wielkopolskich Tartakach „Witar” zatrudniających prawie 2000 osób, jako Dyrektor ds. Analizy i Kontroli Finansowej, optymalizując w nim procesy i dokonując zmian w przepływach pieniężnych, doprowadził do uzyskaniu efektu synergii równej dotychczasowej wartości zobowiązań kredytowych. Pan Robert Sobków karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku jako Dyrektor Zakładu Analiz Ekonomicznych w „Eureka Consulting” wykonując i nadzorując szerokie spektrum ponad stu opracowań strategicznych, finansowych i operacyjnych; jak wyceny projektów inwestycyjnych czy plany restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Zarządzania gdzie uzyskał również tytuł magistra ekonomii. Włada językami: angielskim i rosyjskim.

Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.