logo

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 132018-06-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku wpłynęło od Skarbu Państwa – akcjonariusza Spółki - zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Rybickiego na Członka Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A.

Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenie akcjonariusza wraz z życiorysem zawodowym kandydata stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Pismo do Zarządu Grupy LOTOS

Pismo do Zarządu Grupy LOTOS