logo

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Raport nr 38/20192019-11-22

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 31 października 2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2019 roku Spółka wraz z Grupą Azoty S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupą Azoty Polyolefins S.A., podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” wydłużający okres obowiązywania tego listu intencyjnego do dnia 6 grudnia 2019 roku.
Aneks nie wpływa na pozostałe postanowienia listu intencyjnego.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.