logo

Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy
Raport nr 10/2020 2020-05-06

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, że w dniu 6 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2019. Kwotę w wysokości 184 873 362 PLN proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1 PLN, a pozostałą kwotę w wysokości 649 432 676,97 PLN przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.     

Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponował ustalenie dnia 14 września 2020 roku, jako dnia dywidendy oraz dnia 28 września 2020 roku, jako dnia wypłaty dywidendy.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne