logo

Zgoda Rady Nadzorczej na inwestycję w projekt Polimery Police
Raport nr 13/2020 2020-06-03

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 31 maja 2020 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w głosowaniach zakończonych w dniu 3 czerwca 2020 roku:

1)      wyraziła zgodę na realizację inwestycji w ramach projektu „Polimery Police”, w tym na zawarcie umów wchodzących w skład dokumentacji transakcyjnej opisanych w raporcie bieżącym nr 12/2020 (tj. umowy inwestycyjnej, umowy pożyczki oraz umowy akcjonariuszy) oraz

2)      pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na objęcie przez Grupę LOTOS S.A. akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach.

Zgoda, o której mowa w pkt. 1) powyżej oznacza spełnienie jednego z warunków wejścia w życie zasadniczych postanowień umowy inwestycyjnej i w konsekwencji pozostałych umów (akcjonariuszy
i pożyczki).

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne