logo

Objęcie przez Grupę LOTOS S.A. akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. o wartości 300.000.000 PLN w podniesionym kapitale tej spółki w ramach wykonania umowy inwestycyjnej
Raport nr 32/2020 2020-11-16

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 31 maja 2020 r. o podpisaniu dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków uczestnictwa Grupy LOTOS S.A. w finansowaniu projektu Polimery Police realizowanego przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. („GA Polyolefins”), Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w ramach wykonania umowy inwestycyjnej, w dniu 16 listopada 2020 roku Spółka objęła akcje nowej emisji GA Polyolefins poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 300.000.000 PLN na pokrycie ceny emisyjnej akcji nowej emisji. Nadwyżka wartości ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną (agio) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy GA Polyolefins.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce GA Polyolefins przez właściwy sąd rejestrowy, udział Grupy LOTOS S.A. w podniesionym kapitale GA Polyolefins wynosić będzie 17,3%.

 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.