logo

Powzięcie informacji o rejestracji podniesienia kapitału w Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Raport nr 33/20202020-11-27

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 16 listopada, o objęciu przez Grupę LOTOS S.A. („Spółka”) akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach („GA Polyolefins”) o wartości 300.000.000 PLN w ramach wykonania umowy inwestycyjnej, Spółka informuje, iż właściwy sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego GA Polyolefins.

W związku z wyżej wspomnianą rejestracją udziału Spółki w podniesionym kapitale GA Polyolefins wynosi 17,3%.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.