logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 4 kwartał 2021 roku
Raport nr 3/20222022-02-10

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Spółki za 4 kwartał 2021 roku.

  1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 10,64 mld PLN.
  2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony EBITDA LIFO”): 1,48 mld PLN, w tym:
    1. szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,91 mld PLN,
    2. szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,58 mld PLN.
  3. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 1,1 mld PLN.

Spółka informuje, że w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny wpływ będzie miał efekt LIFO w wysokości 0,3 mld PLN (podwyższający wynik raportowany).

Zaprezentowane wielkości nie zostały zaudytowane, mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za 2021 rok, którego publikacja odbędzie się 16 marca 2022 roku.