logo

Odwołanie prokurenta
Raport nr 13/20082008-02-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 7 lutego 2008 roku odwołano prokurę udzieloną Panu Marcinowi Herra, która uprawniała go do reprezentowania spółki Grupa LOTOS S.A. i do składania oświadczeń woli w jej imieniu łącznie z Członkiem Zarządu. Prokura została odwołana w związku z planowanym zakończeniem pracy Pana Marcina Herra w Grupie LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.