logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Grupy LOTOS SA w dniu 30 stycznia 2006 roku
Raport nr 14/20062006-02-03

Zarząd Grupy LOTOS SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2006 roku: Nazwa Podmiotu Liczba głosów Udział w głosach NWZ Udział w głosach ogółem Nafta Polska SA 59.025.000 78,62% 51,91% Skarb Państwa 7.878.030 10,49 % 6,93% ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OFE 4.000.000 5,33% 3,52% Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.