logo

Wniosek o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu giełdowego
Raport nr 19/20052005-05-18

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 17 maja 2005 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: - akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A w liczbie 58.229.340, - akcji zwykłych na okaziciela serii A w liczbie 20.470.660, - akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie 35.000.000, - praw do nowych akcji serii B w liczbie 35.000.000.