logo

Awaria instalacji hydrokrakingu w rafinerii Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 21/20062006-03-09

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż ok. godz. 11.45 doszło do wycieku na jednej z kolumn instalacji hydrokrakingu na terenie rafinerii w Gdańsku. Z powodu wycieku nastąpił samozapłon i doszło do pożaru. Nie ma poszkodowanych, ani zagrożenia ekologicznego. Ok. 12.35 pożar został ugaszony. Instalacja hydrokrakingu została czasowo wyłączona. Pozostałe instalacje rafinerii pracują. Pożar nie będzie miał wpływu na produkcję rafinerii w Gdańsku ani na obsługę naszych klientów. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.