logo

Ponowne uruchomienie instalacji hydrokrakingu w rafinerii Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 23/20062006-03-10

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2006 z dnia wczorajszego dotyczącego awarii instalacji hydrokrakingu, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że przeprowadzono identyfikację uszkodzeń oraz dokonano napraw układów, które limitowały poprawną pracę instalacji. Instalacja hydrokrakingu jest w trakcie uruchamiania. Osiągnięcie normalnych parametrów pracy instalacji nastąpi w najbliższą niedzielę, tj. w dniu 12 marca 2006 roku. Pożar nie miał wpływu na produkcję rafinerii w Gdańsku, ani na zaopatrzenie klientów w produkty naftowe. Ustalono, że niewielkim uszkodzeniom uległo oprzyrządowanie kolumny hydrokrakingu. Przewody automatycznego sterowania instalacją, instrumenty do pomiaru m.in. temperatury i ciśnienia oraz część izolacji są w trakcie naprawy. Innych uszkodzeń mechanicznych nie zidentyfikowano. Przyczyny pożaru bada specjalnie powołana do tego celu komisja. Instalacja jest objęta ubezpieczeniem. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.