logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Grupy LOTOS SA w dniu 13 maja 2005 roku
Raport nr 25/20052005-05-25

Zarząd Grupy LOTOS SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2005 roku:

IMIĘ I NAZWISKO LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH NA ZWZ UDZIAŁ W GŁOSACH Nafta Polska SA 59.025.000 88,22% 75,00% Skarb Państwa 7.878.030 11,78% 10,01%