logo

Asymilacja akcji Grupy LOTOS S.A. przez KDPW S.A.
Raport nr 20/20102006-03-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 24/2006 z dnia 23 marca 2006 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 148/06 z dnia 29 marca 2006 roku postanowił dokonać w dniu 4 kwietnia 2006 roku asymilacji 11.819 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 3 kwietnia 2006 roku 11.819 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 55.609.140 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025. Z dniem 4 kwietnia 2006 roku: - kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 55.620.959 akcji spółki Grupa LOTOS SA, - kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 58.079.041 akcji spółki Grupa LOTOS SA. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.