logo

Odwołanie osoby nadzorującej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 25/20072007-05-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. odwołało Pana Jacka Tarnowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.