logo

Ustalenie liczby ostatecznie oferowanych akcji Grupy LOTOS SA w ofercie Sprzedaży
Raport nr 26/20052005-05-31

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Nafta Polska S.A. (Wprowadzający) w oparciu o rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (Oferującego) w dniu 31 maja 2005 roku podjęła decyzję o nie zbywaniu akcji serii A Grupy LOTOS SA przeznaczonych do sprzedaży przez Wprowadzającego. Zarząd Grupy LOTOS SA otrzymał również informację o podjęciu przez Zarząd Nafty Polskiej S.A. decyzji o nie zbywaniu akcji Serii A Grupy LOTOS SA należących do Nafty Polskiej S.A. przez okres 6 (sześciu) kolejnych miesięcy tj. do dnia 30 listopada 2005 roku.