logo

Zmiana dat publikacji raportów okresowych
Raport nr 27/20062006-04-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminów przekazania raportów okresowych. Raporty roczne Grupy LOTOS S.A. za rok 2005 zostaną opublikowane w następujących terminach: - jednostkowy Grupy LOTOS S.A. – 28 kwietnia 2006 roku, - skonsolidowany Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.– 28 kwietnia 2006 roku. Wcześniej opublikowany termin przekazania raportów rocznych za 2005 rok ustalony był na 25 kwietnia 2006 roku. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §100 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.