logo

Wielkość oferowanych transz w ofercie publicznej
Raport nr 28/20052005-05-31

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w konsekwencji decyzji Nafty Polskiej S.A. (Wprowadzającego) o nie zbywaniu akcji serii A Grupy LOTOS SA w ofercie publicznej, oferta publiczna Grupy LOTOS SA obejmuje 35.000.000 akcji serii B w następującym podziale na transze i subtransze: - Transza Inwestorów Indywidualnych, w ramach której oferuje się 8.800.000 Akcji serii B, - Transza Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się 26.200.000 Akcji serii B dzieląca się na: - subtranszę Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się 16.500.000 akcji serii B, - subtranszę Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się 9.700.000 akcji serii B.