logo

Korekta wcześniej opublikowanych prognoz wyników na 2005 rok
Raport nr 28/20062006-04-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że zmianie ulega prognozowana wysokość amortyzacji na 2005 rok zaprezentowana przez Spółkę w Prospekcie Emisyjnym oraz w Raporcie bieżącym 84/2005. Wybrana prognozowana pozycja skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (w tys. zł.) zgodnie z MSSF, która ulega korekcie: - Poprzednio prognozowana wielkość amortyzacji: 239.135 - Prognozowana wielkość amortyzacji po korekcie: 263.290 (wzrost o 10,1 %) Pozostałe prognozowane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. pozostają bez zmian. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.