logo

Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS SA dotyczące przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego
Raport nr 29/20052005-05-31

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 30 maja 2005 roku podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". Szczegółowy wykaz zasad wraz z komentarzem określa załącznik do niniejszego raportu. Załączniki Opis: Zasady Ładu Korporacyjnego w Grupie LOTOS SA