logo

Transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi
Raport nr 30/20052005-06-01

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o zawarciu w dniu 31 maja 2005 roku transakcji pomiędzy Lotos Paliwa Sp. z o.o. oraz Rafinerią Jasło S.A (spółkami zależnymi Grupy LOTOS SA). Przedmiotem transakcji jest sprzedaż przez Rafinerię Jasło S.A. na rzecz Lotos Paliwa Sp. z o.o. dwóch stacji paliw. Zawarcie transakcji jest następstwem procesu porządkowania struktur Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA. Lotos Paliwa Sp. z o.o. oraz Rafineria Jasło S.A są jednostkami zależnymi od Grupy LOTOS SA. Grupa LOTOS SA posiada odpowiednio 100% i 80,01% udziałów w kapitale zakładowym Lotos Paliwa Sp. z o.o. oraz Rafinerii Jasło S.A.

Wartość transakcji w tys. zł: 5 100,00