logo

Dzień wypłaty dywidendy
Raport nr 31/20052005-06-03

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż na postawie §3 uchwały nr7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS SA z dnia 13 maja 2005 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 roku, datą wypłaty dywidendy ustala się dzień 22 czerwca 2005 roku.