logo

Podpisanie kontraktu EPC LSTK (cena ryczałtowa "pod klucz") na projektowanie techniczne, dostawy i budowę instalacji wytwórni wodoru w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego
Raport nr 31/20072007-06-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2007 r. Grupa LOTOS S.A. i spółka Lurgi S.A. z siedzibą w Krakowie podpisały kontrakt EPC LSTK (cena ryczałtowa "pod klucz") na projektowanie techniczne, dostawy i budowę instalacji wytwórni wodoru na bazie technologii dostarczonej przez Lurgi AG Frankfurt w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego Grupy LOTOS S.A. Wytwórnia wodoru będzie zaopatrywać instalacje produkcyjne w wodór niezbędny do produkcji czystych paliw. Zakres nowej instalacji jest dostosowany do planowanej zdolności przerobu ropy naftowej na poziomie 10.5 mln ton. Realizacja kontraktu potrwa do 28 miesięcy. Kontrakt stanowi element strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., który zapewnia budowę instalacji produkcyjnych dla PKRT. Celem Programu jest zwiększenie zdolności przerobowej rafinerii w Gdańsku o około 75%, czyli do 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie przy wyższym współczynniku konwersji. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.