logo

Dopuszczenie do obrotu giełdowego PDA/akcji Grupy LOTOS SA
Raport nr 32/20052005-06-03

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 178/2005 z dnia 3 czerwca 2005 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje spółki Grupa LOTOS SA o wartości nominalnej 1 złoty każda: - 58.229.340 akcji zwykłych imiennych serii A, - 20.470.660 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - Do 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, pod warunkiem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji serii B. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 178/2005 z dnia 3 czerwca 2005 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 35.000.000 praw do akcji serii B spółki Grupa LOTOS SA.