logo

Zmiana kodu w związku z asymilacją akcji w KDPW
Raport nr 33/20052005-06-03

Zarząd Grupy LOTOS SA powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 286 z dnia 30 maja 2005 roku postanowił dokonać w dniu 2 czerwca 2005 roku asymilacji 75.310 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS SA, powstałych po zamianie dokonanej w dniu 1 czerwca 2005 roku 75.310 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 20.470.660 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupa LOTOS SA oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacja otrzymują kod PLLOTOS00025.

Z dniem 2 czerwca 2005 roku:
- kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 20.545.970 akcji spółki Grupa LOTOS SA,
- kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 58.154.030 akcji spółki Grupa LOTOS SA.