logo

Połączenie Grupy LOTOS S.A. oraz LOTOS Partner Sp. z o.o.
Raport nr 33/20072007-06-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 czerwca 2007 roku zarejestrowane zostało połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na Grupę LOTOS S.A. (spółkę przejmującą). Grupa LOTOS S.A. jest koncernem naftowym realizującym działalność poszukiwawczo-wydobywczą, zarządzającym przerobem ropy w oparciu o nowoczesne instalacje rafineryjne o zdolności przerobowej ponad 6 mln ton ropy rocznie i posiadającym silną pozycję na krajowym rynku dystrybucji paliw dzięki rozbudowanej sieci stacji paliw. Działalność LOTOS Partner Sp. z o.o., spółki w 100% zależnej od Grupy LOTOS S.A., koncentrowała się na dostawach paliw do klientów instytucjonalnych, w szczególności sieci stacji detalicznych koncernów zagranicznych działających w Polsce. Spółka zajmuje się także dystrybucją paliwa lotniczego JET-A1. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.