logo

Aktualizacja treści prospektu emisyjnego
Raport nr 34/20052005-06-03

W związku z ogłoszeniem ceny emisyjnej akcji oferowanych Grupy LOTOS SA Zarząd Grupy LOTOS SA przekazuje aktualizację do prospektu emisyjnego. Załączniki Aktualizacja tresci prospektu.pdf