logo

Zmiana wysokości kapitału zakładowego Lotos Asfalt Sp. z o.o.
Raport nr 36/20052005-06-07

Zarząd Grupy LOTOS SA powziął informację, iż w dniu 27 maja 2005 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Lotos Asfalt Sp. z o.o. do wysokości 2.000 tys. zł. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Grupa LOTOS SA posiada 4.000 udziałów (co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w głosach) Lotos Asfalt Sp. z o.o.