logo

Przystąpienie do systemu ESPI
Raport nr 1.01.20052005-05-05

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 5 maja 2005 roku został opublikowany prospekt emisyjny Grupy LOTOS SA i w związku z powyższym spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI. Operatorami systemu są: Karolina Przymanowska, Paweł Wiśniewski.