logo

Zmiana oświadczenia Zarządu Grupy LOTOS SA dotyczącego zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce
Raport nr 66/20052005-06-07

Na podstawie Regulaminu GPW §27 pkt. 4 Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 6 czerwca 2005 roku podjął uchwałę w sprawie zmian w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". Aktualne oświadczenie wraz ze szczegółowym wykazem przestrzeganych oraz nie przestrzeganych zasad wraz z wymaganym komentarzem zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Opis: Zasady Ładu Korporacyjnego w Grupie LOTOS SA
Plik: Załącznik - ład korporacyjny.rtf