logo

Rezygnacja osoby nadzorującej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 37/20062006-06-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Pan Jan Szomburg złożył w dniu 16 czerwca 2006 roku rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.